Lera för livet

Råmaterialet till Mateus keramik är en finkornig lera som hämtas ur marken i de centrala och norra delarna av Portugal. Den naturliga leran mals och blandas med rent vatten innan den används. Keramiken innehåller inga miljöfarliga metaller som bly eller kadmium och uppfyller de höga krav som ställs på matserviser av den amerikanska livs- och läkemedelsmyndigheten FDA.

På fabriken arbetar de skickliga hantverkarna i en god och noggrant kontrollerad arbetsmiljö. Allt vatten som används renas i fabrikens egen reningsstation. Trasiga produkter och överflödig lera förvandlas till ett puder som används i byggindustrin. Den färdiga keramiken packas i återvunna material för transport.

Vi ser gärna att våra kunder källsorterar vårt packmaterial efter mottagen leverans. Målet är att vi tillsammans ska göra ett så litet avtryck som möjligt på miljön.

Keramik för framtida generationer

För Mateus är det viktigt att den växande e-handeln belastar miljön så lite som möjligt. Därför använder vi återvunnen och miljövänlig plast, miljövänligt papper och papperstejp när vi emballerar produkterna.

Men vår viktigaste insats för miljön är att skapa keramik som fortsätter att sprida glädje vid bordet år efter år. Alla nya delar är designade för att kunna kombineras med äldre delar. Med tiden blir de till din egen, personliga Mateuskollektion.

handmade

Unika handgjorda produkter

fda

Godkända av FDA - Food and Drug Administration

package

Emballering bestående av återvunnen plast, miljövänligt papper och papperstejp

Hållbara transporter

Transporter är en oundviklig del av Mateus verksamhet. Vi arbetar konsekvent för att göra vår logistikkedja långsiktigt hållbar. En viktig pusselbit är att välja transportpartner som själva är kunniga och engagerade i hållbarhetsfrågor.

För att frakta vår keramik ut till butiker samarbetar Mateus med transportföretagen DHL och Agility. Båda följer internationella miljö- och hälsostandarder och har egna miljöpolicies som styr verksamheten. DHL hjälper sina kunder att förstå och minska sin egen miljöpåverkan, skräddarsyr klimatsmarta transportlösningar och kompenserar genom att investera i klimatskyddsprojekt. Företagets målsättning är att utsläppen av växthusgaser ska vara nere på noll år 2050.

Därför är Mateus keramik ett bra miljöval

- Leran är ett naturligt material som utvinns lokalt och inte innehåller några miljögifter
- Tillverkningen sker i Portugal vilket innebär korta transportvägar inom EU
- Arbetsmiljön i fabriken håller hög standard och kontrolleras regelbundet
- Vattnet som används i tillverkningen renas och restmaterial återanvänds
- Mateus samarbetar med transportföretag som strävar efter minskade utsläpp
- Miljövänligt emballage i webbshoppen
- Alla nya produkter är designade för att fungera tillsammans med äldre kollektioner

E-handel transport

Den växande e-handeln har också fört med sig att transporterna till våra kunder ökar. PostNord som levererar vår keramik i Sverige har minskat sina utsläpp med 32 procent sedan 2009. Företagets målsättning är att minska utsläppen med 40 procent till år 2020 genom att öka andelen järnvägstransporter samt investera i elfordon och energieffektiviseringar.

Budbee står för många av våra hemleveranser inom Sverige. Budbee jobbar kontinuerligt med att förbättra sitt arbete för att minimera påverkan på miljön. Här finns mer information om Budbees hållbarhetsarbete https://budbee.com/en/sustainability/

Vårt senaste tillskott bland fraktalternativ är Urb-it som levererar inom Stockholm. Urb-it's leveranser i Stockholm är miljömärkta med Bra Miljöval. Det är vi mycket stolta över! Läs mer om Urb-it's mission https://urb-it.com/sv/our-mission/